CPO Hapert

Samen bouwen aan een toekomst!

Wij zijn een groep mensen die graag in Hapert willen wonen, waarbij we onze eigen woonwensen willen bepalen. De ene bewoner is een starter of een doorstromer,  de ander is op zoek naar een leeftijdsbestendige woning. Ons ideale toekomstbeeld bevat een gezellige woonwijk, waarin we samen met en naast elkaar kunnen leven en bouwen aan een (duurzame) toekomst. Gezien de huidige overspannen woningmarkt is het vinden van een betaalbare woonruimte in Hapert momenteel een zeer lastige opgave. Door onze krachten te bundelen in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) vergroten we onze financiële slagvaardigheid en kunnen onze dromen op het gebied van duurzaam en inclusief wonen in Hapert gerealiseerd worden.

Heb je interesse om lid te worden, of heb je vragen?

0 +
Woningzoekende in Hapert

Historie van Vereniging CPO Hapert

In korte tijd al veel bereikt

Eind 2022: vaststelling behoefte woningen in Hapert

Na een druk bezochte bijeenkomst in MFA Hapert van Hapert eind 2022 is besloten om ons te verenigen om hiermee ook bouwen via CPO in Hapert mogelijk te maken.

Momenteel 70 betalende leden

Vertegenwoordigen meer dan 105 woningzoekenden.

8 bestuursleden

Mooie mix van jonge en ervaren woningzoekenden.

Samenwerking

Met o.a. GBOH (Georganiseerd BurgerOverleg Hapert) en BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) en connecties met de LVB (Locatie Vereniging Bladel).

Goed contact

Met o.a. de lokale politiek.

Gesprekken voeren

Met twee wethouders (grond en wonen) en gemeenteraad.

Enthousiasme

Onder de leden is het enthousiasme groot, wat onder andere blijkt uit onze druk bezochte ledenactiviteiten.

Hoe gaan we dit project realiseren?

Projectstart

 • Oprichten vereniging
 • Aandacht voor project genereren (marketing)
 • Ledenwerving en ledenbinding
 • Zoeken naar een geschikte bouwlocatie
 • Lobby bij de lokale politiek
 • Kennispartners zoeken

Vooronderzoek

 • Selectie externe adviseur
 • Woonwensen inventariseren en concretiseren
 • Opstellen van gezamenlijk plan van eisen
 • Selecteren van een architect
 • Opstellen van voorlopig stedenbouwkundig ontwerp

Definitief ontwerp

 • Toetsen op haalbaarheid van het plan
 • Opstellen definitief ontwerp
 • Uitwerken naar technisch ontwerp (bestek, tekeningen)
 • Begroting en planning opstellen
 • Zorgen voor verbinding tussen verenigingsleden

Uitvoering

 • Aanvraag
 • omgevingsvergunning
 • Aanbesteding en prijsvorming
 • Uitvoering en oplevering
 • Evaluatie en nazorg

Genieten

 • Genieten
 • Heerlijk woning in je eigen woning met buurtgenoten die ook op een zelfde wijze een eigen woning hebben gerealiseerd

Over

Dit is bouwen op basis van CPO

Iedere particulier kan samen met zijn toekomstige buren een eigen woning ontwikkelen en het huis bouwen naar eigen wensen doormiddel van CPO. Een CPO woning is bovendien goedkoper dan andere aangeboden woningen in de markt. De toekomstige bewoners zijn zelf projectontwikkelaar waarbij ze vaak steun zoeken bij een partner die hen hierin hebt. Gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject nemen de CPO leden de beslissingen waarbij ze zelf de architect en aannemer kiezen. Zo ontstaan er binnen ieders budget goede woningen, die aan de woonwensen van iedere bewoner voldoen.

Recentelijk nieuws